Exposicions

Si t'interessa alguna de les nostres exposicions, contacta'ns!

19.3.18

thumbnail

Gènere i Salut: Una mirada a la lluita de les dones de la República Democràtica del Congo.

Rols familiars, obligacions, expectatives laborals, patrons de socialització i tipus d’ocupació entre d’altres factors contribueixen a què l’accés a la salut de les dones, arreu del món, sigui inequitatiu respecte als homes.

25 fotografies de la Sandra Sotelo, Raimundo Rivas, altres cooperants de Farmamundi i d’IF Productions ens apropen al treball en xarxa de dones a la República Democràtica del Congo, en defensa del Dret a la Salut.

L’Exposició es va poder veure fins el 17 de març del 2016 al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida.

Fotografia: Raimundo Rivas

“Article 1 – Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.”

Declaració Universal dels Drets Humans
10 de desembre de 1948, París.
Fotografia: Raimundo Rivas

“Article 2 – Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense
cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.”

Declaració Universal dels Drets Humans
10 de desembre de 1948, París. 

Fotografia: Sandra Sotelo

Gènere, a diferència de sexe biològic és un concepte multidimensional, una construcció social, un procés interactiu que té lloc en un temps i en un lloc determinats, amb conseqüències per a homes i per a dones pel que fa als rols i a les jerarquies que es desenvolupen. Des d’aquest punt de vista, el gènere no s’és, es construeix.


Fotografia: Sandra Sotelo


“La República Democràtica del Congo ocupa el 176è lloc, de 188 països, en els Índexs IDHI i DG.”

IDHI – Índex de Desenvolupament Humà ajustat per Desigualtat: mesura, tenint en compte les desigualtats internes de cada país, el progrés en tres dimensions: vida llarga i saludable, accés a coneixements i nivell decent de vida.
 

IDG – Índex de Desigualtat de Gènere: mesura les desigualtats de gènere pel que fa a: salut reproductiva, apoderament i situació econòmica.
Fotografia: IFProductions


El conflicte armat a la República Democràtica del Congo ha provocat milions de morts, alhora que la violència contra les dones s’utilitza, per totes les faccions implicades, com a arma de guerra i d’estigmatització de famílies i comunitats.
Fotografia: Arxiu Farmamundi

Les dones són proveïdores d’atenció primària de salut per a les seves famílies, les seves comunitats i les seves societats.Fotografia: Sandra Sotelo


Factors culturals, l’analfabetisme i la baixa consideració social de les dones fan que els seus problemes de salut no hagin rebut l’atenció adequada per part dels responsables polítics de molts països en desenvolupament.
Fotografia: Raimundo Rivas

Els riscos invisibles per a la salut física i mental de les dones depenen de les seves condicions de vida i de treball.Fotografia: Sandra SoteloLa violència de gènere és aquella que pateixen les dones pel fet de ser dones, està vinculada al desenvolupament de les societats patriarcals, i suposa la forma extrema de desigualtat i de discriminació que pateixen les dones.Fotografia: Raimundo Rivas

La violència contra les dones s’ha identificat com un greu problema de salut al món.Fotografia: Sandra Sotelo
La comunicació necessària per a l’acte mèdic és sovint difícil en poblacions on els drets humans han estat conculcats, i on els índexs d’analfabetisme i pobresa són alts.
Fotografia: Arxiu FarmamundiCal donar veu a les dones i generar espais on les seves necessitats, dubtes i temors es puguin fer explícits sense preconceptes, ni mandats.Fotografia: IFProductions


És a través de la trobada i del diàleg, en un clima de respecte per la vida i per les persones, que podrem construir un món participatiu i igualitari que defensi i protegeixi els drets dels grups més vulnerables.Fotografia: Sandra SoteloLa missió d’una xarxa de dones respon a la voluntat de disminuir les inequitats (socials, econòmiques, en salut…) degudes al condicionant de gènere.Fotografia: Arxiu FarmamundiLes xarxes de dones han de tenir com a objectiu la generació de coneixement, l’intercanvi entre grups, persones, institucions i accions que modifiquin l’actual estat de les coses, en particular aquelles que generen les relacions de subordinació entre classes i sexes.Fotografia: Raimundo RivasLes xarxes de dones són una via per a l’enfortiment i l’apoderament dels grups socials en general i, de les associacions en particular.
Fotografia: Sandra Sotelo
L’autonomia econòmica de les dones és requisit indispensable per a què es puguin mantenir els canvis subjectius, quan aquests són profunds i radicals, i per a què no hi hagi retrocessos en el camí cap a la igualtat.Fotografia: Sandra SoteloL’atenció primària de salut (APS) es basa en el mètode i en la tecnologia pràctica. Està científicament fundada i socialment acceptada, és accessible a totes les persones de la comunitat mitjançant la seva plena participació, té un cost assequible, i està orientada cap a l’autosuficiència i l’autodeterminació.

Fotografia: Raimundo Rivas

Entre els factors responsables de l’elevada mortalitat materna es descriuen tres nivells de retard: a la llar, en l’accés als serveis sanitaris i en l’atenció en els centres de salut.Fotografia: Arxiu de Farmamundi

Els retards a la llar es deuen en gran part a factors socioculturals com: matrimonis en edat prematura, manca de capacitat de decisió i baixa consideració social de les dones, analfabetisme femení, i la seva pràctica reclusió. Altres factors són els relacionats amb el cost i la distància i l’accés als serveis de salut, sobretot en zones rurals.Fotografia: IFProductions


L’ apoderament és un procés de canvi des d’un estat de desigualtat a un altre d’igualtat, mitjançant el desenvolupament d’una autoimatge positiva, i de confiança en les pròpies capacitats.


Fotografia: Sandra Sotelo

L’apoderament de les dones en l’àmbit de les relacions properes implica la seva habilitat per negociar i per influenciar les relacions familiars, fins arribar a una dimensió col·lectiva on es construeixen estructures organitzades suficientment fortes per provocar canvis socials i polítics.Fotografia: Arxiu de Farmamundi

Calen estratègies que animin a les organitzacions de dones a actuar en l’esfera política, que facilitin el seu accés a recursos i que enforteixin els seus lideratges col·lectius, de manera que les dones participin més enllà del nivell del projecte, i que els canvis assolits per als seus interessos siguin duradors.Fotografia: Raimundo Rivas

La capacitat d’escollir és un element fonamental de l’apoderament i inclou tres elements claus: les condicions en les que s’escull (han d’incloure alternatives), les conseqüències (sense costos desproporcionats) i el potencial transformador de la tria.Fotografia: Arxiu Farmamundi

El treball de cooperació en salut de les ONGD, junt amb la comunitat i les entitats locals, ha de tenir com a base: a) la unió per a la justícia social i la igualtat, b) la sensibilització de la comunitat per aconseguir un enfocament global en l’atenció en salut, c) la posada en marxa d’estratègies alternatives viables.

Subscriu-te per Email

Deixa'ns el teu mail i rebràs les informacions per correu electrònic

-